ปฏิทินวิชาการ

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินวิชาการ 2562

2020-03-25 11:34:42

2562

2

ปฏิทินขอสอบปลายภาค262

2019-12-29 14:06:31

2562

3

ปฏิทินขอสอบกลางภาค262

2019-12-29 14:06:09

2562

4

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 62 ฉบับที่2

2019-12-23 10:20:10

2562

5

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-12-23 10:19:07

2562

6

ปฏิทินขอสอบกลางภาค162

2019-08-01 14:11:54

2562

7

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162

2019-08-01 14:11:37

2562

8

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 62

2019-07-01 14:14:59

2562

9

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2562

2019-06-10 08:31:30

2562

10

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 2/2561 วิทยาลัย

2019-06-17 08:45:24

2561

11

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 62 ฉบับที่1

2019-06-02 10:19:22

2562

12

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ3/2561

2019-05-15 15:00:48

2561

13

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2561

2019-07-01 14:17:37

2561

14

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2561

2019-04-17 13:44:25

2561

15

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 (ฉบับที่ 1)

2019-03-06 13:41:05

2561

16

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-03-05 16:00:41

2561

17

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-02-28 13:40:33

2561

18

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2/2561

2018-12-17 10:07:18

2561

19

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2561

2018-11-26 08:06:29

2561

20

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2561

2018-11-26 08:06:16

2561

21

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 1/2561

2018-08-16 08:23:17

2561

22

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 1/2561

2018-08-16 08:22:25

2561

23

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาปี2561

2018-07-20 15:10:31

2561

24

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปี2561

2018-07-20 16:06:46

2561

25

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561

2019-03-19 10:45:02

2561

26

ประกาศปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 3/2560

2018-05-07 15:21:51

2560

27

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ฉบับที่6

2018-04-30 14:57:44

2560

28

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิชาการ ปี 2560 ฉบับที่ 5

2018-04-03 09:56:23

2560

29

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2560

2018-05-13 12:06:31

2560

30

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2560

2018-04-02 13:30:51

2560

31

กำหนดการขอสอบรายวิชากลางภาค2/2560นานาชาติ

2018-03-14 11:01:15

2560

32

กำหนดการขอสอบรายวิชาปลายภาค2/2560นานาชาติ

2018-03-14 11:03:18

2560

33

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2560

2018-02-21 11:43:41

2560

34

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2/2560

2018-01-31 13:30:51

2560

35

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2560

2018-01-17 10:38:34

2560

36

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4

2017-12-21 10:21:41

2560

37

ปฏิทินวิชาการ ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 1/2560

2017-10-30 10:21:34

2560

38

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 3

2017-09-27 11:08:58

2560

39

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2

2017-07-04 12:03:35

2560

40

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 1

2017-05-15 09:04:16

2560

41

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560

2018-05-02 11:37:20

2560

42

ปฏิทินวิชาการ ปี2559

2016-11-17 14:58:08

2559

43

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่8

2016-03-22 14:45:08

2558

44

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่7

2016-03-22 14:44:56

2558

45

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่5

2016-03-01 08:28:52

2558

46

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 1

2015-07-06 11:09:33

2558

47

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 4

2015-04-16 14:34:20

2557

48

ปฏิทินวิชาการ ปี2558

2016-05-03 15:56:19

2558

49

ประกาศงดการเรียนการสอน2-3พค58

2015-03-09 11:39:47

2557

50

ปฏิทินวิชาการออกฝึก357

2015-03-09 11:40:03

2557

51

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

2015-03-09 11:40:45

2557

52

เปลี่ยนแปลงปฏิทินนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบ

2015-03-09 11:40:26

2557

53

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 2

2014-12-26 16:30:14

2557

54

Academic Calendar 2014-2015

2014-09-04 11:13:43

2557

55

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 1

2014-09-19 15:56:00

2557

56

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

2014-06-25 16:01:44

2557

57

ปฏิทินวิชาการ 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2015-02-17 17:22:20

2557

58

ปฏิทินวิชาการ 2557

2015-04-07 22:25:45

2557

59

ปฏิทินวิชาการ56ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ356

2014-03-04 15:20:34

2556

60

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2556

2013-09-30 09:53:26

2556

61

Academic Calendar 2013-2014

2013-10-01 10:07:39

2556

62

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปี 2556

2013-06-18 17:22:18

2556

63

ปฏิทินวิชาการ การปกครองท้องถิ่น ปี 2556

2013-06-12 11:58:13

2556

64

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2556

2014-04-08 15:13:15

2556

65

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2555

2013-02-21 09:30:33

2555