ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ทบทวนแผนกลยุทธ์

20 พฤษภาคม 2560

ร่วม งาน KM DAY 2017

26 มิถุนายน 2560

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ม.กาญจนบุรี

11 กันยายน 2560

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏนครปฐม

12 กันยายน 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

4 สิงหาคม 2560